Investiţii în derulare

1. Modernizare drum comunal DC 47 și lucrări de artă (podețe, rigole carosabile, șanțuri pereate, trotuare) pe străzi de interes local din localitatea Foieni
2. Actualizarea Planului Urbanistic General
3. Reamenajare locuri de parcare în zona cimitirului local

(Actualizat 2020.11.20)