Investiţii în derulare

  1. Modernizare drum comunal DC 47 și lucrări de artă (podețe, rigole carosabile, șanțuri pereate, trotuare) pe străzi de interes local din localitatea Foieni, comuna Foieni, județul Satu Mare
  2. Reabilitare cămin cultural mic (vechi)
  3. Dotarea servicilor publice în comuna Foieni, județul Satu Mare (achiziționarea unei tractor)
  4. Actualizarea PUG
  5. Extinderea rețelei electrice
  6. Achiziționarea unei autoutilitare